Published: 30-11-17 14:40 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about OptiFreeze:

Frysspecialisten OptiFreeze har tecknat avtal med en ledande europeisk leverantör av
torkade grönsaker och kryddor. Avtalet skrivs mot bakgrund av de framgångsrika tester som genomförts på kundens produkter. Om testerna faller väl ut är intentionen att parterna skriver ett kommersiellt avtal om köp av anläggningar. Det framgår av ett pressmeddelande.

OptiDry är OptiFreezes teknologi för behandling av torkade grönsaker och kryddor. OptiDry-processen gör att torktiderna drastiskt förkortas samtidigt som färg och arom förbättras. Konceptet har under hösten verifierats genom tester på produkter från en av Europas
större aktörer. Testerna har utförts på OptiFreezes anläggning i Lund.

Samarbetet går nu in i nästa fas. Parterna har tecknat avtal om att gå vidare med fullskaliga industriella tester på kundens anläggning. Testerna kommer att genomföras under december. Kunden är med och finansierar testerna.

"Kundsegmentet för OptiDry är ett av tre prioriterat område för oss. Vi har under hösten bearbetat slutkunder och företag i segmenten OptiFresh, OptiFlower och OptiDry. Det är väldigt glädjande att vi nu ser det första beviset på att samtalen resulterar i konkreta resultat. Kunden vi nu skriver ett avtal med ser de stora kvalitativa fördelarna på deras produkt och besparingarna i försörjningsledet. Det är både vårt och kundens intention att testerna skall leda till ett kommersiellt avtal om att införa OptiCept som en standard i deras produktion", kommenterar Göran Hedbys, styrelseordförande i OptiFreeze.

"När vi nu visar skalbarhet och industriell produktion på vår anläggning i Lund har kundkontakterna inom samtliga segment ökat markant. Det bevisar att vi har en unik lösning som ger stora fördelar hos våra kunder. Optifreeze kommer under den närmaste tiden
att ytterligare stärka upp säljsidan och ytterligare öka vår kundbearbetning", avslutar Göran Hedbys.

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se