Published: 12-01-17 10:43:00 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about OptiFreeze:

Frysspecialisten OptiFreeze förhandlar om att teckna ytterligare ett testavtal. Bolagets förhoppning är att ett avtal ska kunna tecknas i december. Kunden är aktiv inom segmentet OptiFlower. Testavtal är som rapporterades i delårsrapporten en naturlig förlängning på de tester som gjorts i Lund under hösten. Det är först efter en framgångsrik testning som ett kommersiellt avtal kan skrivas. Det framgår av ett pressmeddelande.

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se