Published: 12-07-17 12:16:00 This is a news article from the news agency Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire about CombiGene: Panion ser positivt på gårdagens nyhet från CombiGene

Veterinärmedicinbolaget Panion Animal Health utvecklar en ny epilepsimedicin för hundar baserad på CombiGenes läkemedelskandidat CG01. CombiGene rapporterar igår att
initiala data från bolagets prekliniska proof-of-concept-studie, långtidsstudien, visar att läkemedelskandidaten CG01 har antiepileptiska effekter på råttor.

Panion bedömer att nyheten är mycket relevant för bolagets utveckling av en ny epilepsimedicin för hundar, skriver Panion i ett pressmeddelande.

CombiGene delade hösten 2016 ut aktier i Panion till sina aktieägare. Panion är noterat på Aktietorget sedan i juli 2017.

CombiGene AB

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Medicon Village,
223 81 LUND
070 466 31 63 http://www.combigene.com