Published: 12-07-17 14:55:00 This is a news article from the news agency Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire about SpectraCure: SpectraCure tecknar avtal med sjukhus i London om deltagande i fas 1-studie

Forskningsbolaget SpectraCure har tecknat avtal med UCL Hospital, University College London Hospital. Avtalet omfattar de fortsatta kliniska studier om behandling av patienter med återfall i prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörterapi, PDT. UCL Hospital kommer initialt att medverka i den fas 1-studie som även genomförs vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Därefter planeras en fortsättning i en fas 2-studie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Medverkan av UCL Hospital i fas 1-studien innebär att rekrytering av patienter kommer att pågå parallellt i London och Toronto. Resultaten kommer därefter att sammanställas.

- Vi är mycket nöjda med att ha ett avtal med Londonsjukhuset på plats. UCL Hospital är ett mycket välrenommerat sjukhus och vi räknar med att takten i fas 1-studien nu kommer att kunna öka, kommenterar SpectraCures vd Masoud Khayyami.

SpectraCure AB

SpectraCures affärsidé är att med sitt egenutvecklade och patentsökta system bota interna cancertumörer, förlänga överlevnaden för cancerpatienter, samt att verka som kompletterande behandlingsalternativ till andra cancerbehandlingar

Magistratsvägen 10,
226 43 LUND
046-16 20 70 http://www.spectracure.se