Press release Published: 22-01-09 10:58

Eurocon Consulting AB: Eurocon får förnyat förtroende hos M-real i Husum i ytterligare fem år

Eurocon har sedan tidigare ett avtal med M-real Husum för att sköta fabrikens om- och tillbyggnadsprojekt. Avtalet har nu förlängts med ytterligare fem år och är kompletterat med vissa IT- tjänster. Detta är en viktig del i Eurocons verksamhet och vi tackar M-real för förtroendet. Eurocon har under de tre sista åren haft 10-25 personer i olika projekt hos M-real.

"Det är fantastiskt roligt och värdefullt att vi får möjligheten att fortsätta att utveckla metoder och processer för att driva små och stora projekt i nära samarbete med M-real i Husum. Det är också mycket intressant när en kund använder hela vår bredd av kunnande. Tillägget IT-tjänster känns också väldigt bra." säger VD Peter Johansson. För mer information kontakta: Peter Johansson, VD, Eurocon Consulting AB (publ), tfn. 060-677801 peter.johansson@eurocon.se Ulf Rask, Projektledare/Kundansvarig, Eurocon, tfn. 0663-18211 ulf.rask@eurocon.se Fakta om Eurocon Consulting AB (publ) EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall och Gävle. Bolaget är noterat på AktieTorget. Eurocon har ca 120 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin. Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. Vår bas finns i Sverige men våra kunder finns över hela världen. Huvudsakliga verksamhetsområden är projektledning, processteknik, processtyrning, elkraft, automation, tryckkärl, HVAC, anläggningskonstruktion, mekanik, datateknik och revisionsbesiktningar. För mer information se www.eurocon.se.

Document

Eurocon Consulting AB

Eurocon Consulting är tekniska konsulter med ett tjänste- och produktutbud främst riktat mot massa-, kemi- och energiindustrin och gruvindustrin. Bolaget ska i nära samarbete med sina kunder vidareutveckla kvaliteten på sina tjänster och produkter. Detta skapar lönsamhet hos kunderna vilket i sin tur ger en fortsatt positiv utveckling för Eurocon Consulting.

Box 279,
891 26 Örnsköldsvik
0660-29 56 00 http://www.eurocon.se