Published: 21-12-17 14:37 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about OptiFreeze:

Frysspecialisten OptiFreeze har nu tagit emot en bekräftelse för ett industriellt testavtal från en av de ledande leverantörerna av blomstersticklingar. Beskedet kommer efter att Optifreeze i början av månaden sagt sig förhandla om ytterligare ett testavtal.

Under hösten har framgångsrika tester på kundens produkter utförts och vid lyckade resultat även i nästa testfas kommer ett kommersiellt köpeavtal att tecknas, uppger OptiFreeze i ett pressmeddelande.

Testerna ska genomföras i januari-februari 2018, både hos OptiFreeze och i kundens anläggningar. Kunden uppges vara delfinansiär av testerna.

"Kundsegmentet OptiFlower är ett av de tre segment som vi har starkast fokus på. Intresset från industrin har varit överväldigande, och antalet kundkontakter har dessutom accelererat ytterligare efter att vi kunnat visa skalbarhet. Vi arbetar därför med att öka kapaciteten
på säljsidan. Vi ser inga marknadshinder för att introducera vår teknologi och ej heller några direkta konkurrenter i detta kundsegment. Vi har stor förhoppning om att testerna kommer att bli framgångsrika och att därefter införa OptiCept som en standard i leveranskedjan för sticklingar", säger vd Göran Hedbys.

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se