Published: 22-12-17 15:05 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about OptiFreeze:

Frysspecialisten OptiFreeze meddelar att 71 551 nya aktier emitteras i samband med att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2014/2017 avslutats idag den 22 december.

Totalt nyttjades 66 869 teckningsoptioner till en lösenkurs om 15,96 kronor per aktie, motsvarande en nyttjandegrad om 23,8 procent. En teckningsoption gav rätt att teckna 1,07 nya aktier.

Genom optionsinlösen tillförs bolaget 1,14 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande. Utspädningen för befintliga aktieägare är cirka 0,7 procent.

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se