Published: 01-12-18 08:38:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Finwire. Disclaimer

Finwire about ProstaLund: ProstaLund föreslår nyemission om 13 miljoner kronor

Medicinteknikbolaget ProstaLund föreslår en nyemission som syftar till att förstärka kassan med total 13 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen är satt till 3,80 kronor per aktie. Innehav av tre teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. En teckningsrätt ges per aktie.

ProstaLund har inskaffat skriftliga garantier om cirka 39 procent av emissionslikviden på förhand. Bland annat ledande befattningshavare och styrelseledamöter tecknar sig för cirka 3 miljoner kronor.

Sista dag för handel i ProstaLunds aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 januari 2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 januari 2018.

"Emissionslikviden från företrädesemissionen är avsedd att finansiera bland annat CE-märkning och marknadslansering av den nya versionen av CoreTherm samt finansiera marknadsexpansion, dels inom Skandinavien och dels internationellt till Kina. Härutöver är företrädesemissionen avsedd att finansiera rörelsekapital", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Sedermera är rådgivare åt bolaget i samband med emissionen.

ProstaLund AB

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Mobilvägen 10,
223 62 LUND
046-12 09 08 http://www.prostalund.se