Published: 01-12-18 08:54:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Finwire. Disclaimer

Finwire about Jojka: Jojka sätter nytt omsättningsrekord i december

SMS-specialisten Jojka satte nytt omsättningsrekord i december.

Faktureringen för 2017 års sista månad blev 1,97 miljoner kronor, upp från 1,35 miljoner under samma månad 2016.

Omsättningsökningen var således 46 procent.

Jojkas omsättning för helåret 2017 blev 14,6 miljoner kronor, upp från 9,6 miljoner under 2016, en ökningstakt om 52 procent.

"Vi är otroligt nöjda med vår starka utveckling i december. All time high på nytt är långt bättre än vad vi vågat hoppas på. Ökningen kommer genom att många av våra befintliga kunder skickar betydligt fler SMS än tidigare samt att tillströmningen av nya kunder fortsätter, vilket är mycket positivt", skriver bolaget i en kommentar.

Jojka betonar också att bolaget följer den strategiska planen som lades fast för drygt ett år sedan.

Jojka Communications AB

"Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk."

Birger Jarlsgatan 18 3tr,
114 34 STOCKHOLM
08-611 26 00 http://www.jojka.nu