Published: 01-12-18 11:21:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Finwire. Disclaimer

Finwire about TiksPac: TiksPac har tecknat nya avtal i Danmark och Storbritannien

Miljökonceptbolaget TiksPac har tecknat nya avtal i Danmark och Storbritannien. Det framgår av ett pressmeddelande.

I Danmark har avtal tecknades med
* Kolding: 10 TiksPac-stationer till 89 000 invånare

I England har avtal tecknats med
* Northumberland County Council: 15 TiksPac-station till 312 000 invånare (från försök våren 2017)
* Dover District Council: 15 TiksPac-stationer till 107 000 invånare

TiksPac erbjuder nu utöver privata aktörer även kommuner att teckna RENT-avtal som ett alternativ till CSR-konceptet. Kolding i Danmark blir den första kommun som väljer att hyra sina TiksPac-stationer genom bolagets RENT-koncept. De styr därmed själva över budskapet på TiksPac-stationerna och stationerna kan levereras snabbare.

TiksPac AB

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa rena publika rum genom ett miljökoncept, som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Box 51,
311 21 Falkenberg
0346-734 700 http://www.tikspac.com