Press release Published: 05-05-09 08:02:00

Creative Antibiotics Sweden AB: National Institutes of Health, USA, stöder Innate Pharmaceuticals infektionsforskning

National Institutes of Health (NIH), USA, finansierar med 14 miljoner kronor ett samarbetsprojekt mellan forskare vid Univ. of California Irvine, Uppsala universitet, Umeå universitet och Innate Pharmaceuticals för att utveckla läkemedel mot sexuellt överförbara sjukdomar, speciellt mot klamydia- och HIV-infektioner.

Innate Pharmaceuticals, noterat på Aktietorget, utvecklar virulensblockerande antibiotika. Denna nya klass av antibakteriella medel har som tidigare meddelats visat sig kunna oskadliggöra klamydia- och gonorrébakterier. En ny serie med 60 substanser har syntetiserats och testas nu i laboratorieförsök mot mikroorganismer som orsakar könssjukdomar. Samarbetsprojektet som finansieras av NIH har som mål att ur Bolagets samling av virulensblockerande substanser identifiera nya potentiella läkemedelskandidater som förhindrar klamydia- och HIV-infektioner. Oberoende kliniska undersökningar indikerar att klamydiainfektioner ökar risken för HIV, sannolikt genom att infektionen bryter ner slemhinnan i kvinnliga genitalia. Därmed underlättas uppkomsten av en HIV-infektion. Bolagets etablerade samarbete med tre akademiska forskargrupper i USA och Sverige ökar radikalt förutsättningarna för att projektet ska bli framgångsrikt. Anslaget från NIH innebär att Innate Pharmaceuticals läkemedelsforskning fått ett betydelsefullt internationellt erkännande, säger Sune Rosell, VD för Innate Pharmaceuticals. För mer information, vänligen kontakta Sune Rosell, MD, VD Innate Pharmaceuticals AB, på telefon 090-13 66 50 eller 070-557 22 00. E-post: info@innate.se. Hemsida: www.innate.se. Innate Pharmaceuticals AB (publ) bildades år 2000 för att kommersialisera världsledande forskning vid Umeå universitet och Karolinska Institutet i Stockholm. Bolaget har utvecklat och patentsökt ett antal kemiska substanser mot bakteriella infektioner, så kallade virulensblockerande antibiotika. Substanserna oskadliggör vissa bakteriers förmåga att framkalla sjukdom utan att förgöra dem. Om bakterier avväpnas på detta sätt istället för att förgöras minskar risken för att bakterier utvecklar motståndskraft mot läkemedel. 5 MAJ 2009