Published: 03-09-18 09:08:00 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about OptiFreeze:

Frysspecialisten OptiFreeze lämnar en statusuppdatering, enligt ett pressmeddelande.

Avseende OptiDry har bolaget under de kundtester som påbörjades i fjol observerat möjliga förbättringar på sitt industriella PEF-system. Bolaget förbättrar systemet för att kunna hantera ett bredare sortiment. Kapaciteten för det nya systemet förväntas förbättras med mellan två till fyra gånger beroende på produkter.

Kundtesterna på OptiFlower-segmentet inleddes i mitten av januari och pågår fortfarande. Resultaten av testerna förväntas komma under våren. Bolaget bedömer att det finns ett stort intresse på marknaden för att förlänga livslängden på blommor på marknaden.

Vidare påminner bolaget om att årsstämman kommer hållas den 24 april i Lund då bolaget kommer demonstrera sitt OptiCept-system. Bolaget kommer publicera en marknadsföringsfilm på sin hemsida den 14 mars. Vd Eda Demir kommer presentera bolaget på Stora Aktiedagen i Göteborg den 8 maj.

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se