Published: 20-03-18 14:16 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about OptiFreeze:

Aktieägarna i frysspecialisten OptiFreeze kallas till årsstämma tisdagen den 24 april i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Aktieägare som representerar 25 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Petr Dejmek, Göran Hedbys, Anders Hättmark, och Elisabeth Yllfors omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Federico Gómez och Johan Möllerström omväljs som styrelsesuppleanter. Till styrelseordförande föreslås omval av Göran Hedbys.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera aktier motsvarande en ökning av antalet aktier i bolaget med högst 15 procent.

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215