Published: 08-05-18 10:55:18 This is a news article from the news agency Direkt. Disclaimer

Direkt about OptiFreeze:

STOCKHOLM (Direkt) Optifreeze har tecknat avtal med en europeisk producent av torkade örter och kryddor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund är att Optifreeze sedan ett år tillbaka samarbetar med en av de största europeiska distributörerna av torkade örter och kryddor och det är det samarbete som lett till ovan nämnda avtal.

Avtalet innebär att tester kommer att genomföras på kundens anläggning under sommaren 2018. Testet delfinansieras av distributören. Avsikten är att validera Optifreeze-metoden på ett antal kryddor för att därefter gå in i en kommersiell fas. Den uppdaterade PEF-kammaren kommer att användas under försöken, heter det.

Optidry är Optifreezes teknologi för behandling av torkade grönsaker, frukter, örter och kryddor.                

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215