Published: 24-04-18 13:42 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about OptiFreeze:

Frysspecialisten Optifreeze genomför just nu tester tillsammans med en tidigare annonserad samarbetspartner inom segmentet Optidry. Tillsammans har bolagen nått en överenskommelse om att utföra ett andra test i industriell skala med Optifreezes nya PEF-kammare, även denna gången delfinansierar kunden testerna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den uppgraderade PEF-kammaren väntas anlända till Optifreeze den 9 maj och testerna väntas vara slutförda i slutet av maj.

”Vi kommer att fortsätta testerna fram till slutet av maj, då vi tar diskussionerna till en ny fas. Det är båda parternas intention att dessa tester kommer att ligga som grund för den slutliga designen av en kommersiell order senare i år”, säger Eda Demir, vd för Optifreeze, i pressmeddelandet.

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215