Published: 16-05-18 15:52 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about ProstaLund:

Medicinteknikbolaget ProstaLund redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 2,7 miljoner kronor (3,6), en minskning med 25 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -4,0 miljoner kronor (-3,4).

Resultatet före skatt var -4,0 miljoner kronor (-3,5).

Resultatet efter skatt blev -4,0 miljoner kronor (-3,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,29 kronor (-0,34).

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -3,8 miljoner kronor (-3,1).

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 9,0 miljoner kronor (16,2).

"I syfte att möta kraven från ett tuffare regelverk för medicintekniska produkter men också för att kunna sätta vår nästa generations behandlingsystem på marknaden under slutet av 2018 har vi under starten av detta år utökat investeringarna för kvalitet och regulatoriskt arbete", säger vd Hans Östlund i en kommentar i rapporten.


ProstaLund, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 2,7 3,6 -25,0%
Rörelseresultat -4,0 -3,4
Resultat före skatt -4,0 -3,5
Nettoresultat -4,0 -3,5
Resultat per aktie, kronor -0,29 -0,34

ProstaLund AB

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Mobilvägen 10,
223 62 LUND
046-12 09 08