Published: 24-05-18 08:54 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about OptiFreeze:

Frysspecialisten OptiFreeze redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2018. Bolaget rapporterar en minskad förlust.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol. Aktiverade utgifter/övriga intäkter var 0,4 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-2,4).
Resultat per aktie hamnade på -0,22 kronor (-0,28).

Kassa och bank var på 13,6 miljoner kronor (8,2) per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -2,0 miljoner kronor (-1,9) i första kvartalet.

OptiFreeze har under första kvartalet huvudsakligen fokuserat på OptiDry och OptiFlower då bolaget bedömer att dessa segment har störst potential på kort sikt.

"Vi kommer att fortsätta vårt arbete med fler kundkontakter, fler industriella tester och kommersialisering av våra produkter med intentionen att sälja OptiCept och OptiCap till kunder. 2018 kommer att vara första försäljningsåret för OptiFreeze", kommenterar vd Eda Demir i delårsrapporten.


OptiFreeze, Mkr Q1-2018 Q1-2017
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -2,2 -2,4
Resultat före skatt -2,2 -2,4
Nettoresultat -2,2 -2,4
Resultat per aktie, kronor -0,22 -0,28

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se