Published: 24-05-18 12:00 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about OptiFreeze:

Frysspecialisten OptiFreeze har tecknat ett testavtal med ett europeiskt bolag inom skurna blommor. Testerna kommer att genomföras i juni i kundens faciliteter och finansieras delvis av kunden. Avsikten är att validera bolagets metod med olika skärningar och fortsätta utvecklingen mot den kommersiella fasen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Dessa försök är något annorlunda mot de redan pågående försöken, då detta är en breddning av applikationsområdet inom OptiFlower.

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se