Published: 13-06-18 11:20 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about Oncology Venture:

Aktierna i det sammanslagna bolag som blir ett resultat av fusionen mellan Oncology Venture och Medical Prognosis Institute kommer att noteras på First North under första halvan av september. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fusionsplanerna godkändes enhälligt på de båda bolagens bolagsstämmor tidigare i maj och nu råder en två månader lång betänketid för fordringsägare i enlighet med svensk lag. Betänketiden upphör den 8 augusti och sista dagen för handel i Oncology Ventures aktie på Spotlight Stock Market, tidigare Aktietorget, kommer att ske runt den 31 augusti.

Efter sammanslagningen kommer MPI, som är det bolag som tekniskt fortsätter, att byta namn till Oncology Ventures, då bolagen anser att namnet är mest representativt för vad de gör.

Oncology Venture Sweden AB

"Oncology Venture AB was formed in 2012 by Danish and US oncology specialists and business people dedicated to unlock the potential of oncology products that has shown efficacy but not enough to beat the gold standard - to improve the efficacy of the drugs, increase the response rate in cancer patients, reduce timelines and through this improve success rates in Oncology Drug Development."

Venlighedsvej 1,
DK-2970 HOERSHOLM, Danmark
+45 21 70 10 49 http://www.oncologyventure.com