Published: 14-06-18 13:40 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about Infracom:

IT-Infrastrukturbolaget Infracoms dotterbolag Internet.se har i juni 2018 registrerat ett dotterbolag i Storbritannien som heter Internetse Limited. Det framgår av ett pressmeddelande.

Dotterbolagets affärsmodell baseras på att hjälpa nystartade företag i Sverige med att etablera sig på webben med domän, hemsida och e-post. Efter omfattande utvärderingar och tester bedömer bolaget att Storbritannien har en mycket stor potential med flera likheter med svenska kundbehov och därför väldigt goda förutsättningar. Dessutom etablerar sig tio gånger fler nystartade företag årligen i Storbritannien jämfört med Sverige. Idag finns ett team på tre engelsktalande på plats i Göteborg för att utveckla kundkontakterna mot Storbritannien.

- Vi räknar med försäljningsstart i september 2018, vilket är en konsekvens av sommaren, men framförallt att kunderna får möjlighet att prova våra tjänster kostnadsfritt de första 100 dagarna, förklarar Jakob Hwang, vd på Internet.se.

Infracom Group AB

InfraCom Groups affärsidé är att äga och driva IT-infrastrukturföretag med bred kundbas av företag med repetitiva avtalsintäkter. Genom att erbjuda expertkompetenser inom Telekom, ISP, Hosting kan InfraCom Group boosta befintliga- och nya företag i koncernen. Befintliga företag i koncernen utvecklas genom att personalen får mer tid att fokusera på verksamhetens mål, tydligare roller och affärsområden. Det är avgörande att varje verksamhet drivs av en målinriktad entreprenör med fokus att skapar stabil organisk tillväxt. Förvärv av parallella affärsområden är ett annat fokusområde som driver InfraCom Group. Genom att addera fler livskraftiga bolag i koncernen kan vi utveckla våra strategier, skapa nya tjänster samt geografisk expansion. InfraCom Group vision är att bli erkänd som marknadsledare inom IT-Infrastruktur till företagsmarknaden i Sverige.

Gamlestadsvägen 1,
415 02 Göteborg
031-748 07 00 http://infracom.se/