Published: 14-06-18 14:26 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about CombiGene:

Life science-bolaget Combigene uppger att en avhandling som försvarades på Lunds universitet igår ger stöd åt bolagets forskning. Avhandlingen tog upp en studie som gjorts av en av Combigenes grundare, professor Merab Kokaia. Studien visade att neuropeptid Y, NPY, har en kraftfullt reducerande effekt på epilepsiliknande aktivitet i human epileptisk hjärnvävnad.

"Dessa nya data ger ytterligare stöd för CG01 och möjligheten att framgångsrikt utveckla en genterapi för svårbehandlad epilepsi genom att öka NPY-signaleringen", fastslår bolaget i pressmeddelandet.

CombiGene AB

"CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar".

Medicon Village,
223 81 LUND
070 466 31 63 http://www.combigene.com