Published: 14-06-18 16:07 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about PromikBook:

Redovisningsspecialisten PromikBook har sedan tidigare kallat till årsstämma den 26 juni i Göteborg. Bolaget kompletterar nu i ett pressmeddelande kallelsen med förslag till val av styrelseledamöter.

Omval föreslås av styrelseordförande Klas Moreau och styrelseledamöterna David Carlberg, Hans Sandström och Hans Orre. Det innebär att Stefan Vilhelmsson lämnar styrelsen.

PromikBook AB

PromikBooks affärsidé är att utveckla IT-lösningar inom företagsanalys och affärsredovisning som ökar lönsamheten hos våra kunder. Kunderna utgörs primärt av konsulter inom ekonomi samt små och medelstora företag.

Kämpegatan 3,
411 04 GÖTEBORG
08-54588830 http://www.promikbook.com