Published: 14-06-18 16:13 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about Sleepo:

E-handelsbolaget Sleepo tilldelas en erinran samt åläggs att betala ett vite motsvarande en årsavgift av Spotlight Stock Markets, som tidigare hette Aktietorget, disciplinkommitté.Det framgår av ett pressmeddelande.

Disciplinkommittén konstaterar att det i ärendet är ostridigt att Sleepo publicerat insiderinformation på sin hemsida den 5 januari, men först den 8 januari, kl 11.40 skickat in pressmeddelande angående informationen till Aktietorget för omedelbart offentliggörande. Det förhållandet att det i efterhand har kunnat konstateras att informationen inte medförde någon kurspåverkan saknar betydelse.

Sleepo har förklarat att fördröjningen av offentliggörandet av pressmeddelandet berodde på bristande kommunikation inom bolaget. Detta visar att Sleepo vid aktuell tid inte kan anses ha haft erforderliga rutiner for informationsgivning.

Även om Disciplinkommittén, liksom Aktietorget, ser positivt på att Sleepo vidtagit åtgärder för att förbättra sina rutiner i detta avseende, är överträdelsen av allvarligt slag. Bolaget bör därför tilldelas en erinran i kombination med ett vite på en årsavgift, lyder motiveringen.

Sleepo AB

"Sleepos affärsidé är att sälja möbler och heminredning på nätet till attraktiva kundvillkor såsom fri frakt, fri retur, öppet köp och prisgaranti."

Markvardsgatan 9,
113 53 STOCKHOLM
46 (0)70-543 53 60 http://www.sleepo.se