Published: 07-09-18 04:56:00 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about Jojka:

Kommunikationsbolaget Jojka inleder ett strategiskt samarbete med big data-bolag Granditude i syfte att förbättra pricksäkerheten och mätbarheten på SMS-baserade utskick. Det framgår av ett pressmeddelande.

Jojka kommer att investera upp till 500 000 kronor i nyutveckling, uppdelad i två faser. Första fasen är att utveckla en ny statistik modul som analyserar exakta värdet av sms-utskick. Den andra fasen är utveckling av en ny import och segmenteringsmodul som snabbt och enkelt överför urvalet av kunddata från kundens system till Jojkas plattform.

Jojka Communications AB

"Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk."

Birger Jarlsgatan 18 3tr,
114 34 STOCKHOLM
08-611 26 00