Published: 07-09-18 05:22:00 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about Red Reserve:

E-sportbolaget Red Reserve har genomfört en riktad nyemission på 2,7 miljoner kronor. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman den 25 maj att emittera aktier. Bolaget emitterar 1,15 miljoner nya aktier till teckningskursen 2,35 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt på 8,2 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen den senaste tio handelsdagarna. Red Reserve har därefter 8,79 miljoner aktier utestående. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kapitaltillskottet från den riktade nyemissionen ska användas för att utveckla det nyförvärvade Counter Strike Global Offensive-laget samt fortsätta utveckla bolagets produktportfölj. Den riktade nyemissionen tecknas av:

* Large 200 000 aktier
* Abakos 150 000 aktier
* Anders Wall 150 000 aktier
* John Dahlfors 100 000 aktier
* Kjell Blixt 100 000 aktier
* Enwicklet 100 000 aktier
* Ola Lidström 350 000 aktier

Red Reserve Entertainment

"The CEAB business concept is to develop and commercialize our on-line question management software offering a variety of services to our customers, used mostly in on-line quiz contests or testing. Our products and services are used in Entertainment, Educational and Informational/Marketing businesses."

Bysistorget 8,
118 21 STOCKHOLM
08-667 32 20