Published: 07-09-18 12:20:00 This is a news article from the news agency Finwire Disclaimer

Finwire about OptiFreeze:

Frysspecialisten OptiFreeze tecknade den 5 juli en avsiktsförklaring med en europeisk distributör av torkade örter och kryddor. Avsikten är att introducera OptiFreezes teknologi och OptiCepts processsystem till företagets leverantörer. Enligt avtalet så kommer distributören att ha exklusiv rätt till flera örter på marknaderna i Norden, Benelux, Baltikum och Storbritannien under en viss tid. Det framgår av ett pressmeddelande.

Distributören har intresse av att förse marknaden med premiumprodukter av hög kvalitet. Både distributören och OptiFreeze har motivation och förståelse för potentialen i projektet genom att stegvis implementera OptiDry-metoden på örter och kryddor. Bolagen genomför för närvarande tester på en av leverantörernas anläggningar i Europa. Distributören ser en potential i att förbättra kvaliteten på både arom och smak. Leverantörerna ser en potential i att kunna förkorta torktiden och därmed spara energi.

Distributören kommer att få exklusiv rätt till fem örter på marknaderna i Norden, Benelux, Baltikum och Storbritannien i fem års tid, samtidigt som de får exklusiv rätt, undantaget en av OptiFreezes befintliga kunder, till ytterligare tre örter på tidigare nämnda marknader. Tidsperioden med exklusivitet börjar när det första OptiCepts processystem har installerats. Under samma tidsperiod är det meningen att ytterligare system ska installeras hos andra leverantörer. Avtalet säger att det förutom försäljningen av utrustning ska finnas en årlig royaltyavgift.

"OptiFreeze tar ett viktigt steg närmre kommersialisering av vår teknologi på marknaden genom en av en av de största krydd- och örtdistributörerna i Europa. Det blir lättare för OptiFreeze att penetrera marknaden för med hjälp av ett välkänt varumärke som distributören och dennes leverantörer. Samtidigt så får distributören varor och produkter som har behandlats med OptiFreezes metod. Det är en win-win-situation för alla inblandade. Även för slutkunderna som kommer att få tillgång till örter och kryddor som smakar bättre", kommenterar vd Eda Demir Westman.

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215