More from the company Published: 03-07-17 13:48:00

OptiFreeze AB: OptiFreeze AB: Frågor till Per Henriksson och Martin Linde

Två personer som haft avgörande betydelse för OptiFreezes framgångar har valt att avgå i samband med bolagsstämman den 14 mars. Med anledning av detta vill vi ställa några frågor till Per Henriksson och Martin Linde.

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se