Published: 09-07-18 14:28:35 This is a news article from the news agency Direkt. Disclaimer

Direkt about OptiFreeze:

STOCKHOLM (Direkt) Optifreeze, vars aktie handlas på Spotlight, har tecknat en avsiktsförklaring med en av "de största" distributörerna av torkade örter och kryddor. Avsikten är att introducera Optifreeze teknologi och Opticepts processsystem till företagets leverantörer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt avtalet kommer distributören att få exklusiv rätt till fem örter på marknaderna i Norden, Benelux, Baltikum och Storbritannien i fem års tid, samtidigt som de får exklusiv rätt, undantaget en av Optifreezes befintliga kunder, till ytterligare tre örter på tidigare nämnda marknader.

För närvarande genomför Optifreeze och distributören tester på en av leverantörernas anläggningar i Europa, skriver bolaget.                

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215