Published: 11-07-18 14:26:57 This is a news article from the news agency Direkt. Disclaimer

Direkt about Recyctec:

STOCKHOLM (Direkt) Glykolåtervinningsbolaget Recyctec, som handlas på Spotlight, hade en stabil produktion och försäljning i juni. Försäljningen under den gångna månaden uppgick till 1,1 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det påpekas att den tidigare kommunicerade målsättningen för det andra kvartalet om 3,5 miljoner kronor i försäljning därmed inte riktigt uppnåddes. Försäljningen, som legat "på en jämn nivå under det första halvåret", har till största del bestått av teknisk glykol, framkommer vidare.                

Recyctec Holding AB

"Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden."

Ideon Science Park,
223 70 LUND
010-33 00 288