Reports Published: 29-11-17 08:43

OptiFreeze AB: Interim Report   2017-01-01 - 2017-09-30

Summary of quarters 1, 2 and 3 (Q1, Q2, Q3), 2017

The following summary refers to the period 1/1/2017 - 30/9/2017, compared to 1/1/2016 - 30/9/2016 

· Net sales for the first quarter totaled 0 SEK (0 SEK)
· Operating result for the period of till -7 094 459 SEK (-4 920 324 SEK)*
· Cash and bank balance 1 267 394 SEK (13 321 413 SEK SEK)
· Capitalized development costs of 1 055 136 SEK (704 744 SEK)
· Registered shares 9 805 714 (8 580 000)
· Result per share -0,83 SEK (-0,57 SEK)
· Equity Ratio 95 % (95 %)

Summary of quarter 3 (Q3), 2017

The following summary refers to the period 1/7/2017 - 30/9/2017, compared to 1/7/2016 - 30/9/2016 

· Net sales for the first quarter totaled 0 SEK (0 SEK)
· Operating result for the period of -1 860 084 SEK (-1 651 769 SEK)*

*Result incl.

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se