Reports Published: 29-11-17 08:43

OptiFreeze AB: Delårsrapport   2017-01-01 - 2017-09-30

Sammanfattning av Q1 - Q3 2017

Följande sammanfattning avser perioden 2017-01-01 - 2017-09-30 med jämförelseperiod 2016-01-01 - 2016-09-30 

· Omsättningen för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
· Resultatet för perioden uppgår till -7 094 459 SEK (-4 920 324 SEK)*
· Likvida medel uppgick till 1 267 394 SEK (13 321 413 SEK)
· Aktiverade utgifter uppgår till 1 055 136 SEK (704 744 SEK)
· Antal aktier uppgår till 9 805 714 stycken (8 580 000 stycken)
· Resultat per aktie -0,83 SEK (-0,57 SEK)
· Soliditet 95 % (95 %)

Sammanfattning av Q3 2017

Följande sammanfattning avser perioden 2017-07-01 - 2017-09-30 med jämförelseperiod 2016-07-01 - 2016-09-30 

· Omsättningen för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK)
· Resultatet för perioden uppgår till -1 860 084 SEK (-1 651 769 SEK)*

*Resultat inkl.

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se