Press release Published: 12-07-17 13:25:00

Camanio Care AB: Korrigering av pressmeddelande från 6e december

Camanio Care AB (publ) säkrar finansiering om upp till 20 MSEK och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare pressmeddelande. Camanio Care offentliggjorde den 6 december innehöll en felaktig siffra. Härmed följer en korrigering.

Camanio Care AB

We make the future work. Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, hjälpmedel och gamification som fokuserar på människors grundläggande behov. Vi erbjuder produkter och lösningar som ökar kvalitet och kompetens på områden inom Aktivering, Måltidssituationen och Digital Tillsyn, exempelvis BikeAround™ familjen, Giraff och Bestic®. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i ett 10-tal länder i Europa samt Australien och Kina.

Hästholmsvägen 32, vån 6,
131 30 Nacka
08-12 44 88 55 http://www.camanio.com