Press release Published: 12-07-17 16:03:00

Infracom Group AB: Nyemissionen i InfraCom inför noteringen på AktieTorget övertecknades med 341 procent

Nyemissionen i InfraCom Group AB (publ) ("Bolaget" eller "InfraCom") inför noteringen på AktieTorget avslutades den 5 december. Erbjudandet uppgick till 22 400 000 kronor och inbringade teckningsanmälningar på totalt 98 786 899 kronor från 2 161 konton.  Styrelsen har beslutat om tilldelning i enlighet med tilldelningsprinciper och totalt tillförs Bolaget 1 179 nya aktieägare.

Infracom Group AB

InfraCom Groups affärsidé är att äga och driva IT-infrastrukturföretag med bred kundbas av företag med repetitiva avtalsintäkter. Genom att erbjuda expertkompetenser inom Telekom, ISP, Hosting kan InfraCom Group boosta befintliga- och nya företag i koncernen. Befintliga företag i koncernen utvecklas genom att personalen får mer tid att fokusera på verksamhetens mål, tydligare roller och affärsområden. Det är avgörande att varje verksamhet drivs av en målinriktad entreprenör med fokus att skapar stabil organisk tillväxt. Förvärv av parallella affärsområden är ett annat fokusområde som driver InfraCom Group. Genom att addera fler livskraftiga bolag i koncernen kan vi utveckla våra strategier, skapa nya tjänster samt geografisk expansion. InfraCom Group vision är att bli erkänd som marknadsledare inom IT-Infrastruktur till företagsmarknaden i Sverige.

Gamlestadsvägen 1,
415 02 Göteborg
031-748 07 00 http://infracom.se/