Press release Published: 20-12-17 15:12

OptiFreeze AB: Eda Demir ny VD på OptiFreeze

Eda Demir kommer att tillträda som ny VD för OptiFreeze den 1 januari 2017.

Eda är för närvarande chef för produktutvecklingen på bolaget. Hon har varit anställd på OptiFreeze sedan starten 2014. Under hösten har Eda Demir ökat sitt fokus på marknad och utveckling av kundrelationer. Hon har en gedigen teknisk bakgrund och en djup kunskap om teknologin och hur den kan appliceras i olika kundsegment. Eda Demir:

"Jag är glad och känner mig otroligt motiverad för att nu ta vid som VD för OptiFreeze. Jag har varit del av företaget sedan starten och har arbetat med produkt- och metodutveckling, uppskalning, kundrelationer och kommersialisering av vår produkt. I min nya roll kommer jag att leda företaget mot full kommersialisering och möta de tydliga mål som vi har satt. Vi kommer även att utveckla nya applikationsområden och att rikta oss mot nya marknader."

Katarzyna Dymek blir ny utvecklingschef efter Eda. Katarzyna har varit med företaget sedan starten och är en av forskarna bakom OptiFreezes koncept.

Göran Hedbys kommer att återgå till sin roll som styrelseordförande och finnas tillgänglig som rådgivare till Eda i hennes nya position. Göran Hedbys, styrelseordförande:

"Vi i styrelsen är väldigt nöjda med att Eda tar sig an utmaningen att leda OptiFreeze i detta intensiva utvecklingsskede. Hennes höga kompetens kommer att vara viktig i arbetet med att bygga kundrelationer och vid införsäljning. OptiFreezes fokus just nu, som tidigare kommunicerats, är mot sälj och marknadsföring och Eda kommer driva företaget i den riktningen och samtidigt få ytterligare säljresurser till sin hjälp. Eda har varit drivande mot de kunder där vi nu gör och planerar fullskaliga tester."

För mer information, kontakta:

Göran Hedbys, VD OptiFreeze AB                   
Tel: +46 735 29 95 444
E-post: goran.hedbys@optifreeze.se

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se