Market Notices Published: 01-11-18 11:38:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 12/18 - Information om Parans Solar Lighting AB:s teckningsoption

Första dag för handel med Parans Solar Lightings teckningsoptioner PARA TO2 är den 17 januari 2018.

Parans Solar Lighting AB

"Parans skall marknadsföra och sälja egenutvecklade, innovativa och energieffektiva system som gör solljus tillgängligt i alla rum för att öka humankapitalets effektivitet och välbefinnande."

Klädpressaregatan 1,
411 05 GÖTEBORG
031- 20 15 90 http://www.parans.com