Market Notices Published: 01-11-18 15:03:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 14/18 - Information om EcoclimeGroup AB:s teckningsoption

Första dag för handel med Ecoclime Groups teckningsoptioner ECC TO 1 B är den 17 januari 2018. 

Ecoclime Group AB

"Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet."

Nygatan 14,
903 27 UMEÅ
090-77 19 00 http://www.ecoclime.se