Market Notices Published: 01-12-18 09:06:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 15/18 - Sista dag för handel med BTA i Amnode AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, AMNO BTA, är den 16 januari 2018.

Amnode AB

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Box 3634,
103 59 STOCKHOLM
070-590 18 22 http://www.amnode.se