Press release Published: 01-12-18 10:50:00

New Equity Venture International AB: Lägesuppdatering Game Chest Group

Stockholm 2018-01-12

 NEVI har blivit informerade av Game Chest Group AB:s styrelse att omsättningen under den senaste 30-dagars perioden uppgår till drygt 300 tkr.

New Equity Venture International AB

"NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling."

Box 5141,
102 43 STOCKHOLM
08-410 59 140 http://www.newequityventure.com