Press release Published: 01-12-18 11:16:00

TiksPac: TiksPac växer med nya avtal

TiksPac har tecknat följande nya kommunavtal

TiksPac AB

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa rena publika rum genom ett miljökoncept, som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Box 51,
311 21 Falkenberg
0346-734 700 http://www.tikspac.com