Press release Published: 01-12-18 11:22:00

Yield Life Science: Datum för offentliggörande av Yield Life Science bokslutskommuniké och årsredovisning ändras

Datum för offentliggörande av Yield Life Science bokslutskommuniké och årsredovisning ändras från den 9 februari till måndag den 5 februari.

Yield Life Science AB

Yield Life Science utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

Södra Allégatan 13,
413 01 GÖTEBORG
0709-42 48 35 http://www.yield.nu