Market Notices Published: 01-12-18 11:47:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 16/18 - Information om Camanio Care AB:s teckningsoption

Första dag för handel med Camanio Care AB:s teckningsoptioner CARE TO1 är den 16 januari 2018.

  

En (1) teckningsoption CARE TO1 serie TO1 2017/2020 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 3,20 SEK.

Fullständiga optionsvillkor finns på bolagets hemsida.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: CARE TO1
ISIN-kod: SE0010714576
Orderbok-ID: 454A
CFI: RMXXXX
FISN: CAMANIO/OPT RTS 20201212
Första dag för handel: 16 januari 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize: A (Other instruments) (https://www.aktietorget.se/media/4805/tick-size.pdf)

Stockholm den 12 januari 2018

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Camanio Care AB

We make the future work. Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, hjälpmedel och gamification som fokuserar på människors grundläggande behov. Vi erbjuder produkter och lösningar som ökar kvalitet och kompetens på områden inom Aktivering, Måltidssituationen och Digital Tillsyn, exempelvis BikeAround™ familjen, Giraff och Bestic®. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i ett 10-tal länder i Europa samt Australien och Kina.

Hästholmsvägen 32, vån 6,
131 30 Nacka
08-12 44 88 55 http://www.camanio.com