More from the company Published: 01-12-18 13:16:00

Redwood Pharma AB: Träffa oss när Redwood Pharma presenterar

Redwood Pharma AB (publ), ett bolag som utvecklar ögonmediciner där det uppstår stort marknadsbehov, meddelar att bolaget skall presentera under första havlåret 2018.

Redwood Pharma AB

"Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag."

Ringvägen 100E,
118 60 STOCKHOLM
+46 8 559 347 37 http://www.redwoodpharma.se