More from the company Published: 01-12-18 13:16:00

Redwood Pharma AB: Träffa oss när Redwood Pharma presenterar

Redwood Pharma AB (publ), ett bolag som utvecklar ögonmediciner där det uppstår stort marknadsbehov, meddelar att bolaget skall presentera under första havlåret 2018.

Aktiespararnas Aktiedagen Lund
Medicon Village, hörsalen
Scheelevägen 2, Lund
30 januari 2018, kl. 13.45
Anmäl dig här: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-lund-30-januari
(livesändning)

Aktiespararnas Aktiedagen Stockholm
Operaterrassen, Stockholm
5 mars 2018, kl. (TBD)
Anmäl dig här: www.aktiespararna.se
(livesändning)

Aktiespararnas Småbolagsdagen Stockholm
Sheraton Hotel Stockholm
11 juni 2018, kl. (TBD)
Anmäl dig här: www.aktiespararna.se
(livesändning)Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.seFör ytterligare information
Martin Vidaeus - VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Redwood Pharma AB

"Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag."

Ringvägen 100E,
118 60 STOCKHOLM
+46 8 559 347 37