More from the company Published: 01-12-18 15:31:00

EasyFill AB: Aktieägarträffar tillsammans med Aktiespararna.

EasyFill AB (publ.) kommer att presentera bolaget på på två Aktieägarträffar de kommande veckorna. Kontakta respektive lokalavdelning för anmälan.

EasyFill AB

"Bolagets affärsidé är att genom egenutvecklade och patenterade lösningar erbjuda kunder smarta lösningar för effektiv påfyllning av varor och därigenom sänka kundens personalkostnader, minimera svinn och öka impulsköp. Bolagets produkter riktar sig mot detaljhandeln och främst handel med livsmedel på en global marknad.

EasyFill har sin bas i Bräcke i Jämtland där utveckling, försäljning och administration sker. EasyFill AB är från den 22 maj 2007 listat på Aktietorget."

Industrigatan 10,
840 60 BRÄCKE
0693-66 13 00 http://www.easyfill.se/