Press release Published: 29-01-18 11:46

OptiFreeze AB: Optifreeze AB reporting dates and Annual Shareholders meeting 2018

Optifreeze will hold the annual meeting and  release the reports and the result for the year 2017 at the following dates:

Annual Report and year-end report

Annual report will be published on 22nd of March and the year-end report will be published on 15th of February.

Date for Annual Meeting

The Annual Meeting will take place on 24th of April at 16:00 in OptiFreeze's premises at Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund.

For more information, please contact

Eda Demir, CEO of OptiFreeze AB                          

Phone: +46 70 600 67 99

E-mail: eda.demir@optifreeze.se

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215