Press release Published: 14-03-18 12:15

EcoRub AB: Klargörande kring relationer med Italiensk bilindustri

Ecorub vill förtydliga att några indikationer på vad som kommer att hända och vilka proportioner som är möjliga är inte kända.

För ett par dagar sedan kunde vi rapportera att formsprutningsförsök med EcoRub´s material i Turin var lyckosamt och att vi de närmsta veckorna skulle undersöka hur vi skulle gå vidare.

Sådana kontakter har tagits och dialogen har påbörjats,  men det går inte nu veta hur långt de bär. Något avtal finns idag inte och det finns inte heller några garantier för att utökat samarbete kommer att ske.

Ecorub hoppas naturligtvis att dialogen öppnar porten till italiensk bilindustri och arbetar för att så ska bli fallet, Intresset för att skapa något tillsammans finns, men några konkreta resultat finns inte än.


Åke Paulsson Vd ake.paulsson@ecorub.se  070 66 34 174
EcoRub AB (publ): EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material - ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

EcoRub AB

"EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast."

Hökmark 114,
930 93 LÖVÅNGER
0940-10005 http://www.ecorub.se