More from the company Published: 14-03-18 17:08

OptiFreeze AB: Marketing movie

We are happy to share our marketing movie intended to use at our sales/marketing activities and for our current/potential investors. The movie describes the process in detail with animations as well as all our application areas together with product portfolio.

Check our website: http://optifreeze.se/about/videos/

Lund, March 14, 2018
Eda Demir, CEOOptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215