Market Notices Published: 06-11-18 16:28:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 147/18 - Freetrailer Group A/S noteras på Spotlight Stock Market den 14 juni 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Freetrailer Group A/S:s aktie är den 14 juni 2018. Kortnamnet för aktien är FREETR.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 6 899 378 DKK fördelade på 9 199 171 aktier. 

Information om aktien:
Kortnamn: FREETR
Aktienamn: Freetrailer  
ISIN-kod: DK0061026119
Orderboks-ID: 4DK2
CFI: ESVUFN
FISN: Freetrailer/-
Organisationsnummer: 28891938
LEI: 894500FZ8CLH62S2GH30 
Kvotvärde: 0,75 DKK
Första dag för handel: 14 juni 2018
Antal aktier: 9 199 171 
Marketsegment: ATDK
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts) 


Stockholm den 11 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000 
info@spotlightstockmarket.com Freetrailer Group A/S

Freetrailer är ett delningsekonomiskt teknikföretag som bygger på affärsidén att varuhus, byggvaruhus och andra företag kan erbjuda sina kunder tjänsten att låna en släpvagn gratis. Bolaget erbjuder en digital lösning som gör det möjligt för samarbetspartners att låna ut en släpvagn utan kostnad, vilket bidrar till en bra kundupplevelse som skapar lojalitet och ökar försäljningen. Släpvagnarna är täckta med företagets logotyper och reklammeddelanden. Affärsidén innebär även att det är möjligt att låna en släpvagn utan krav på motprestation trots att man inte är kund till någon av Freetrailers samarbetspartners. Därav namnet Freetrailer. Alla kan låna en släpvagn för vilket ändamål som helst.

Sydmarken 31,
2860 Søborg
+45 88 537 700 https://freetrailer.com/