Market Notices Published: 14-06-18 14:59

AktieTorget: Marknadsmeddelande 149/18 - Dicot AB noteras på Spotlight Stock Market den 20 juni 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Dicot AB:s aktie är den 20 juni 2018. Kortnamnet för aktien är DICOT.

Bolagets aktiekapital är per dags dato 643 852,875 SEK fördelade på 5 150 823 aktier.

Information om aktien: 
Kortnamn: DICOT 
Aktienamn: Dicot 
ISIN: SE0011178458 
Orderbok-ID: 4DY9 
CFI: ESVUFR 
FISN: DICOT/SH 
Organisationsnummer: 559006-3490 
LEI: 549300GX132RSE4OV407 
Kvotvärde: 0,125 SEK
Första handelsdag: 20 juni 2018
Antal aktier: 5 150 823
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 7 790 823
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT
Tick table/liquidity band #: 2 (Shares and depositary receipts)  

Stockholm den 14 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin på världsmarknaden.

Dag Hammarskjölds väg 30,
752 37 Uppsala
070-663 60 09 www.dicot.se