Press release Published: 14-06-18 16:00

PromikBook AB: Förslag till styrelseledamöter

Följande personer föreslås till styrelseledamöter  i samband med årsstämma i PromikBook AB (publ). Informationen avser punkt åtta och tio i tidigare kallelse till årsstämma. Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fyra och alla styrelseledamöter avser omval. 

Klas Moreau (Ordförande)

David Carlberg

Hans Sandström

Hans Orre

Styrelsen 

För mer information kontakta:

Hans Orre

email: hans.orre@promikbook.com

telefon: 0709 747888PromikBook AB utvecklar och säljer www.promikbook.com vilket är en internetbaserad tjänst för bokföring, fakturering och företagsanalys. 

PromikBook AB

PromikBooks affärsidé är att utveckla IT-lösningar inom företagsanalys och affärsredovisning som ökar lönsamheten hos våra kunder. Kunderna utgörs primärt av konsulter inom ekonomi samt små och medelstora företag.

Kämpegatan 3,
411 04 GÖTEBORG
08-54588830 http://www.promikbook.com