Market Notices Published: 07-04-18 13:26:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 170/18 - Den 21 juni 2018 återfördes Oden Control AB till ordinarie lista

VÄNLIGEN NOTERA ATT: Spotlight Stock Market, den 21 juni 2018, beslutade att återföra bolagets aktie till Spotlights ordinarie lista. För mer information, se Spotlights pressmeddelande från den 21 juni 2018.

Aktien har varit listad på Spotlights observationslista sedan den 20 september 2013.

Information om aktien:
Kortnamn: ODEN
ISIN-kod: SE0003623560
Orderboks-ID: 40YM
CFI: ESVUFR
FISN: ODENCONTRO/SH
Org. Nr: 556529-7057
LEI: 254900A6E9CTNHCRHR03Stockholm den 4 juli 2018

Spotlight Stock Market 08-511 68 000 info@spotlightstockmarket.comOden Control AB

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

Norra Bruksgatan 2,
155 33 NYKVARN
08-767 76 57